Miembro desde hace

1 mes 1 semana
Pu Kon
Wallmapu
Ninguna
chillkatuken mapuzügun mew